Създайте драматични пейзажни снимки в GIMP

Създайте драматични пейзажни снимки в GIMP

Създавайте драматични пейзажни снимки в GIMP В този урок за GIMP ви показвам как да редактирате вашите пейзажни снимки, за да изглеждат по-драматични и динамични. Показвам ви как да коригирате цветовете на вашето изображение, за да ги направите по-равномерни, както и как да добавите градиенти ...

Тя ПИН на Pinterest